Blonde 5.3%

סגנון: בלונד אלכוהול: 5.3%
שמרים:תסיסה עילית, אייל
מראה: זהובה, בהירה, ראש קצף לבן
אף: פרחים, דבש, אגסים, עשב קצור
טעם: מאוזנת להפליא עם נטייה כשותית, סיומת ארוכה, חלקה ויבשה עם כשותיות מעודנת ונעימה, בעלת גוף בינוני וגיזוז טבעי עדין, מאוד שתיה.אלכסנדר בלונד היא בירה ממשפחת ה-ALE והיא פרשנות שלנו על סגנון ה-Blonde הבלגי, עם עושר הטעמים והניחוחות, אך בהגשה יותר קלילה המתאימה למזג האוויר והטמפרמנט הישראלי. ל-Blonde שלנו ניחוח פירותי ואיזון מדוייק בין מרירות הכשות למתיקות הלתת.

פרסים

מדלית זהב בתחרות היוקרתית European Beer Star בשנת 2014
מדלית כסף בתחרות היוקרתית European Beer Star בשנת 2017

החל מ: 140.00מידע נוסף